All Ears

All Ears telefonisch spreekuur

Voor studenten die in deze onzekere tijd behoefte hebben aan een luisterend oor, wil All Ears de mogelijkheid bieden om in gesprek te gaan met één van onze studentenwerkers. 

Dit kan elke dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur via een telefonisch spreekuur. Mocht je behoefte hebben aan een luisterend oor, dan kun je een mail sturen naar info@allearsgroningen, en word je ingepland voor een afspraak. Of vul het contactformulier in op onze website: www.allearsgroningen.nl

Het telefonisch spreekuur  vervangt in deze tijd van Corona crisis het normale inloopspreekuur op woensdag. 

-------------------------

All Ears telephone consultation

For students who in these uncertain times need a listening ear, All Ears offers the opportunity to speak to one of our studentworkers.

Every Tuesday and Thursday afternoon we have a telephone consultation hour from 14:00 to 16:00 hrs. would you like to talk to someone, please send an e-mail to info@allearsgroningen, and you will be scheduled for an appointment. Or complete the contact form on our website: www.allearsgroningen.nl.

For the duration of the corona crisis the telephone consultation hour replaces our ‘regular’ consultation hour on the Wednesday afternoon.

_________________________________________________________________________________

Onder studenten in Groningen lijkt er een groeiende behoefte te zijn aan een ‘luisterend oor’, dat wil luisteren naar studenten die hun hart wensen te luchten. In deze behoefte willen de studentenwerkers van ‘All Ears’ graag voorzien.

De studententijd is een tijd van grote veranderingen. Een tijd waarin je als student aanloopt tegen levensvragen. Een tijd waarin je een basis legt voor de rest van je leven. Helaas is hier tegenwoordig weinig ruimte voor. Veel studenten gaan in een hoog tempo door hun studententijd. De druk om de studie nominaal af te ronden lijkt immers groter dan ooit. Het is dan ook begrijpelijk dat studenten steeds vaker vastlopen en de draad kwijt raken. Soms zelfs met een burn-out of erger tot gevolg.

Wachtlijsten bij psychologen zijn erg lang. Bovendien kun je als student ook met vragen en problemen zitten die niet per se psychisch van aard zijn. In deze gevallen kan het al enorm helpen om gewoon even je verhaal aan iemand te vertellen die niet in je eigen cirkel zit. Bijvoorbeeld aan een studentenwerker van ‘All Ears’.

Een studentenwerker van ‘All Ears’ is zelf geen student, maar heeft vanuit zijn of haar achtergrond wel veel contact met studenten. Een studentwerker is daardoor bekend met de moeilijkheden die ‘student zijn’ met zich mee kan brengen. Een gesprek is laagdrempelig en vrijblijvend, je kunt zonder afspraak binnen lopen. Een studentwerker is een professional met kennis van zaken. Alles wat je zegt tegen de studentenwerker blijft volledig vertrouwelijk.

Dus als je even je hart wilt luchten, bijvoorbeeld omdat je vastloopt of om wat voor reden dan ook, dan ben je van harte welkom bij een studentenwerker van ‘All Ears’. Dit kan iedere woensdag van 14 tot 16 uur in kamer 1314.012 (Harmoniegebouw, onder de bogen) 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 
9712 EK Groningen 

Heb je vragen of wil je meer weten over All Ears, kijk dan op de website: www.allearsgroningen.nl

Luisterend Oor is een initiatief van de StudentenKoepel voor Levensbeschouwelijk Organisaties (SKLO). 

betrokken organisaties

gspOCSGcsfrhostgsvIchthusveritasnsg

website door: wemagine