Bestuur

Het Uitvoerend Bestuur bestaat volledig uit studenten en is voornamelijk verantwoordelijk voor de subsidieverdeling, het samenstellen van het activiteitenprogramma en de communicatie naar de studenten. Dit bestuur wordt gevormd door de bestuurders van de betrokken organisaties en heeft een onafhankelijke voorzitter. De dagelijkse leiding is in handen van Kristian Buitink (voorzitter), Mayke Pierik (secretaris) en Coen Oosterhuis (penningmeester).

Het Algemeen Bestuur bestaat uit personen die betrokken zijn bij de Rijksuniversiteit Groningen of Hanzehogeschool Groningen. Zij is eindverantwoordelijk en heeft een adviserende functie naar studenten toe. Dit bestuur bestaat uit: Richard Vos (voorzitter en personeelszaken), Berend Roorda (vice voorzitter), Fokko Oldenhuis (secretaris), Frans Sandbergen (penningmeester), Mirjam Nederveen (lid), Eirik de Visser (studentlid), Renze van Weringh (student-lid).

betrokken organisaties

veritasgsvIchthusgsphostOCSGnsgcsfr

website door: wemagine