Bestuur

Het Bestuur bestaat volledig uit studenten en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de SKLO. Onder andere de subsidieverdeling, het samenstellen van het activiteitenprogramma en de communicatie naar de studenten vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur voor 2023-2024 bestaat uit:

  • Bart Visscher (voorzitter)
  • Susan Stuursma (secretaris),
  • Gerrelt Allema (penningmeester)
  • Ivar van der Velde (penningmeester)
  • Pauline Dijksma (externus)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit personen die betrokken zijn bij de Rijksuniversiteit Groningen of Hanzehogeschool Groningen. Zij is eindverantwoordelijk en heeft een adviserende functie naar studenten toe. Dit bestuur bestaat uit:

  • Berend Roorda (voorzitter en personeelszaken),
  • Coen Oosterhuis (penningmeester),
  • Joël Gritter (lid),
  • Thereza Langerler (lid),
  • Kristian Buitink (student-lid). 

betrokken organisaties

veritasgsvhostcsfrgspOCSGIchthusSint Augustinusnsg

sponsors

hanze hogeschoolb&crug

website door: wemagine