Bestuur

Het Bestuur bestaat volledig uit studenten en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de SKLO. Onder andere de subsidieverdeling, het samenstellen van het activiteitenprogramma en de communicatie naar de studenten vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur voor 2019-2020 bestaat uit Conny Gijzen (voorzitter), Pieter van Dalfsen (secretaris) en Coen Oosterhuis (penningmeester). 

De Raad van Toezicht bestaat uit personen die betrokken zijn bij de Rijksuniversiteit Groningen of Hanzehogeschool Groningen. Zij is eindverantwoordelijk en heeft een adviserende functie naar studenten toe. Dit bestuur bestaat uit: Richard Vos (voorzitter), Berend Roorda (vice voorzitter en personeelszaken), Fokko Oldenhuis (secretaris), Frans Sandbergen (penningmeester), Mirjam Nederveen (lid), Eirik de Visser (student-lid), Renze van Weringh (student-lid) en Kristian Buitink (student-lid). 

betrokken organisaties

hostnsggsvveritasIchthusOCSGgspcsfr

website door: wemagine