Bestuur

Het Bestuur bestaat volledig uit studenten en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de SKLO. Onder andere de subsidieverdeling, het samenstellen van het activiteitenprogramma en de communicatie naar de studenten vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur voor 2020-2021 bestaat uit:

  • Edward Rustenhoven (voorzitter)
  • Liz Doornbos (secretaris),
  • Rik Keppel (penningmeester),
  • Dinant Kasper (Externus). 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit personen die betrokken zijn bij de Rijksuniversiteit Groningen of Hanzehogeschool Groningen. Zij is eindverantwoordelijk en heeft een adviserende functie naar studenten toe. Dit bestuur bestaat uit:

  • Richard Vos (voorzitter),
  • Berend Roorda (vice voorzitter en personeelszaken),
  • Coen Oosterhuis (penningmeester),
  • Mirjam Nederveen (lid),
  • Renze van Weringh (student-lid),
  • Kristian Buitink (student-lid). 

betrokken organisaties

Sint AugustinusveritasIchthuscsfrOCSGnsghostgspgsv

website door: wemagine