Bestuur

Het Bestuur bestaat volledig uit studenten en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de SKLO. Onder andere de subsidieverdeling, het samenstellen van het activiteitenprogramma en de communicatie naar de studenten vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur voor 2021-2022 bestaat uit:

  • Matthijs Wojtasiak (voorzitter)
  • Stan Tiekstra (secretaris),
  • Hanneke Wuite (penningmeester)

 

 

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit personen die betrokken zijn bij de Rijksuniversiteit Groningen of Hanzehogeschool Groningen. Zij is eindverantwoordelijk en heeft een adviserende functie naar studenten toe. Dit bestuur bestaat uit:

  • Richard Vos (voorzitter),
  • Berend Roorda (vice voorzitter en personeelszaken),
  • Coen Oosterhuis (penningmeester),
  • Mirjam Nederveen (lid),
  • Thereza Langerler (lid),
  • Renze van Weringh (student-lid),
  • Kristian Buitink (student-lid). 

betrokken organisaties

IchthusOCSGgsvgsphostveritasSint Augustinuscsfrnsg

sponsors

b&crughanze hogeschool

website door: wemagine