Bestuursleden gezocht!

Het StudentenKoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties zoekt nieuwe bestuursleden!

Waarom solliciteren?
Toegang tot een episch pand waar je de sleutel ook van krijgt (Kraneweg 33, kom vooral langs om te studeren en het zelf te bekijken!), levensbeschouwing onder studenten in Groningen promoten, bestuurservaring (staat ook mooi op je CV), bestuursbeurs, contact met andere studentenverenigingen (niet alleen de christelijke verenigingen, maar ook sinds kort met islamitische vereniging DEEN), bestuursbeurs €€€.

Waar houd je je zoal mee bezig?
Het eerste halfjaar staat vooral in het teken van de aanvraag van subsidies; elke aangesloten vereniging vraagt via SKLO subsidie aan voor levensbeschouwelijke activiteiten. Daarnaast vergader je af en toe met de Raad van Toezicht en de Deelnemersraad (de aangesloten verenigingen).
Verder kan je je bezighouden met meer losse projecten; de organisatie van de Nacht van de Levensbeschouwing (vooral het samenstellen van de commissie die het regelt), je kan betrokken zijn bij het project All Ears, losse activiteiten organiseren als lezingen...

Welke functies zijn er allemaal?
Voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan het Bestuur en zit de vergaderingen van de Deelnemersraad (de koepel) voor. Daarnaast onderhoud je als voorzitter het contact met externe partijen, zoals het CUOS, partijen in de Universiteitsraad, de studentassessor van de Rijksuniversiteit en KEI. Eens in de twee maanden neem je deel aan het door het CUOS georganiseerde TOP-overleg waarbij actuele thema's en dossiers aangaande studerend- en besturend Groningen worden besproken.

Secretaris
De werkzaamheden van de secretaris bestaan uit het beheren van het archief en het onderhouden van de contacten met de aangesloten (koepel)verenigingen onderhouden. Daarbij notuleer je de vergaderingen van het Bestuur en de Deelnemersraad en verzorg je de communicatie van de SKLO naar buiten toe.

Penningmeester
De penningmeester draagt verantwoordelijkheid voor de financiële kant van evenementen en projecten. Daarnaast is de penningmeester de bestuursverantwoordelijke voor het pand. Dit betekent dat je toezicht houdt op de avondverantwoordelijken en je de inkomsten en uitgaven beheert.

Externus 
De externus is verantwoordelijk voor de promotie van de activiteiten van de SKLO en aangesloten partijen en beheert hij de website. Daarnaast is de externus verantwoordelijk voor het aansturen van projecten en commissies zoals de Nacht van de Levensbeschouwing en de Wellbeing week.

Enthousiast? Stuur je sollicitiatie en CV naar info@sklo.nl. Voor meer informatie kun je ook een berichtje sturen naar voorzitter@sklo.nl

betrokken organisaties

nsgIchthuscsfrgsvOCSGhostSint Augustinusgspveritas

sponsors

hanze hogeschoolb&crug

website door: wemagine