Betrokken organisaties

Alle betrokken organisaties staan in de rechterbalk. Het uitvoerend bestuur bestaat uit bestuurders van de vijf christelijke verenigingen, het Studentenplatform voor Levensbeschouwing, de R.K. Studentenparochie en het Veritas forum. Alle organisaties hebben en behouden hun eigen identiteit. De SKLO creëert een structureel, breed overlegplatform waarop deze levensbeschouwelijk studentenorganisaties zich manifesteren en kunnen samenwerken. Juist doordat iedere organisatie zijn eigen identiteit heeft kunnen wij in de volle breedte in de behoefte voorzien van studenten.

Wij zijn trots op deze unieke organisatievorm en we staan open voor nieuwe organisaties die zich aan willen sluiten.

 

C.S.F.R. Groningen / Yir'at Adonay


Yir’at ‘Adonay is het Groningsche dispuut van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. De vereniging kent als grondslag de Bijbel en als daarop gegrond de Drie Formulieren. De basis voor de vereniging zijn vier pijlers. Deze pijlers zijn bewust christen-zijn, intellectuele vorming (ook wel ‘studiekarakter’), amicaliteit en studentikoziteit. Vooral op het gebied van studiekarakter is Yir’ kenmerkend, door de vele lezingen en studiekringen die de vereniging jaarlijks kan aanbieden. Op donderdagavond komt de vereniging samen voor een borrel in de sociëteit van Unitas SG en op dinsdag is er tweewekelijks een bijbelkring. Deze kring staat vast voor het gehele jaar zodat de leden elkaar echt goed kunnen leren kennen. Verder vinden het hele jaar door diverse activiteiten plaats om de onderlinge band van de leden, de amicaliteit, te versterken. Denk aan een kerstmaaltijd, weekenden op locatie, een Dies Natalis en themafeesten. Yir’ is met recht een aanwinst voor het Groningsch studentenleven! Voor meer info: www.csfrgroningen.nl 
 

C.S.V. Ichthus


C.S.V. Ichthus Groningen is een interkerkelijke, christelijke studentenvereniging voor zowel HBO- als WO-studenten. Ichthus onderscheidt zich door haar open, gemoedelijke en diverse karakter. Het ledenaantal (140 leden) maakt dat vrijwel iedereen elkaar kent.
 

Die openheid, gemoedelijkheid en diversiteit komen voort uit het feit dat de wekelijkse kringavond van de vele activiteiten de enige verplichting is. Dit is de basis van Ichthus: een groep van ongeveer 7 mensen waarmee je samen eet, een Bijbelstudie houdt en gezellig naborrelt. De vele andere activiteiten, die variëren van lezingen tot feesten en van Praise & Prayers tot een gala, zijn vrijblijvend. Op die manier biedt Ichthus alles wat een studentenvereniging te bieden zou moeten hebben, maar kun je zelf kiezen wat je wilt doen. Zo kan iedereen zichzelf zijn en een plekje vinden binnen de vereniging, om zo zijn geloof in God te verdiepen en het meest uit zijn studententijd te halen.
Kortom, Ichthus: studentenleven met God. Voor meer info: www.icht.nl

 

Internationale studentenvereniging Host-Ifes

HOST-IFES is de internationale studentenvereniging vanuit een christelijke organisatie in Groningen. HOST staat voor Hospitality for Overseas Students en heeft als doel om een ‘home away from home’ te creëren voor internationale studenten in de stad. HOST komt iedere vrijdagavond bij elkaar voor een activiteit waarbij ongeveer 20 tot 40 studenten en young professionals vanuit allerlei landen samenkomen. Hierdoor biedt HOST een internationale omgeving met een uniek inkijkje in verschillende culturen. Tijdens onze activiteiten staan gastvrijheid, vriendschap en verbondenheid met elkaar altijd centraal. Voorbeelden van activiteiten zijn cultuuravonden, potluck dinners, filmavonden, et cetera. Ook gaan we twee keer per jaar een weekend weg en worden een Language Exchange en een Culture Exchange georganiseerd. Al onze activiteiten staan open voor iedereen en je bent van harte welkom om langs te komen als het jou uitkomt. Neem een kijkje op onze website of like onze Facebookpagina voor meer informatie en om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

 

Navigators Studentenvereniging Groningen

"Navigators Studentenvereniging Groningen is een christelijke studentenvereniging in Groningen waarbij we met zo'n 480 leden geloven in onze studententijd. Binnen de vereniging heerst een goede afwisseling tussen student-zijn en de diepgang in het christelijk geloof. Ons motto is dan ook ‘Christus kennen en Hem bekendmaken aan studenten in Groningen’. We hebben een prachtige sociëteit Domus Veritatis waar we de hele week door verschillende verenigingsactiviteiten organiseren zoals koffiemomenten, avondeten voor leden en externen, praise & worships, lezingen en verschillende grote feesten. Naast verenigingsactiviteiten wordt jij bij ons uitgedaagd het christelijk geloof te onderzoeken en je hierin te verdiepen. Deze uitdaging bieden we tijdens de tweewekelijkse bijbelstudiekring.

Nieuwsgierig naar N.S.G. ? Voor meer informatie kun je terecht bij de Abactis via abactis@nsgroningen.nl. Voor meer info kun je kijken op: www.nsgroningen.nl"

 

 

O.C.S.G.


O.C.S.G. is het overkoepelende orgaan van de christelijke studentenverenigingen in Groningen: Navigators, Ichthus, C.S.F.R., GSV en de internationale stichting HOST. De speerpunten van O.C.S.G. zijn de verbroedering tussen de verenigingen en het missionaire karakter. Dit doen we door het organiseren van activiteiten en het contact houden met de externen van de verschillende verenigingen. Het O.C.S.G.-bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) dat over de organisatie van de activiteiten gaat, met elkaar vergadert over het O.C.S.G. en haar bezigheden en tevens contact houdt met verschillende partijen. Daarnaast is er een Algemeen Bestuur (AB), waarbij alle externen van de christelijke verenigingen bij aangesloten zijn. Het AB vergadert tweewekelijks met de Voorzitter en de Commissaris Intern van het DB en bespreken de dingen die spelen bij de verenigingen. Verder vallen onder O.C.S.G. verschillende projecten waaronder Outreach, Passionweek en Student en International Alpha.  Als O.C.S.G. houden we contact met deze projecten en zorgen dat de activiteiten goed georganiseerd worden. Voor meer info: www.ocsg.nl of kijk op onze Facebook- of Instagrampagina!

Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing

GSp, Studentenplatform voor Levensbeschouwing is een studentenvoorziening waar diepgang en gezelligheid gecombineerd worden. Kom hier voor personal coaching, filosoferen, eten, lachen, mediteren, bidden, film kijken en vrienden maken. Je hoeft geen lid te worden van het GSp, alle studenten zijn welkom voor de lezingen en cursussen die ze interessant lijken. Na de cursus of lezing kun je lekker barhangen en de goede gesprekken voortzetten. Zo is het GSp open voor alle studenten. Het GSp biedt de perfecte combinatie van diepgang en gezelligheid voor een mooie studententijd. Op de website van het GSp staat het aanbod cursussen en lezingen van dit moment, dus kijk vooral of er iets leuks voor je tussen staat. Tot snel bij het GSp! Voor meer info: www.gspweb.nl

 

GSV
 

De Gereformeerde Studentenvereniging, de GSV, is een christelijke studentenvereniging met een gereformeerde basis. De vereniging bestaat uit een hechte groep van zo’n 200 studenten die elke week bij elkaar komen in bijbelkringen voor Bijbelstudie, maar ook voor een biertje op de soos. Binnen de vereniging worden veel activiteiten georganiseerd die passen bij een van de vier pijlers die de GSV karakteriseren: de christelijke, de intellectuele, de sociale en de studentikoze pijler. Voor meer info: www.gsvnet.nl

 

R.K. Studentenparochie Sint Augustinus
 


De Groninger studentenparochie St. Augustinus is het katholieke studentenpastoraat dat verbonden is aan het Bisdom Groningen-Leeuwarden en de St. Jozefkathedraal in Groningen. Ons doel is om - door verschillende activiteiten - zowel katholieke studenten als studenten die op een andere manier geloven of in het geheel niet geloven samen te brengen en het katholieke geloof bespreekbaar te maken en te groeien in het geloof. Omdat de studentenparochie een overwegend internationale groep is, is de voertaal in het Engels. Voor meer info: www.sintaugustinus.nl

ISV Deen

ISV Deen is een islamitische studentenvereniging die opgericht is ter behartiging van de belangen van moslimstudenten. 

Voor meer info: www.svdeen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

betrokken organisaties

csfrSint AugustinusgsvIchthusnsgveritashostOCSGgsp

sponsors

b&crughanze hogeschool

website door: wemagine