Omgaan met Rouw en Verlies,

5 March 20:00 - 2 April 22:00

SKLO Kraneweg 33

Het omgaan met rouw en verdriet omdat je iemand uit je naaste omgeving hebt verloren, valt vaak niet mee. Vanaf 5 maart 2020 kun je bij het GSp deelnemen aan een gespreksgroep om in contact te komen met lotgenoten, met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Er komen thema’s  aan bod zoals: Wie was de overledene voor jou, hoe heb je afscheid genomen? Waar loop je tegenaan, wat is er veranderd in jouw leven? Wie ben je nu ? Hoe kun je verder de komende tijd?

De gespreksgroep komt vijf avonden bij elkaar. Begeleiding door Matty Metzlar, studentenwerker bij het GSp, deskundig in rouw- en verliesbegeleiding. De groep is bedoeld voor alle studenten, ongeacht je levensbeschouwelijke achtergrond. De data waarop we bijeenkomen, zijn op donderdag  5, 12, 19, 26 maart en 2 april 2020, steeds om 20.00 uur ’s avonds. Je vindt het GSp in het SKLO-pand aan de Kraneweg 33.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: Matty Metzlar, mattymetzlar@gmail.com, tel.  06-50296119. Aanmelden kan via info@gspweb.nl.

organizations involved

OCSGSint AugustinusveritasgsvIchthusnsghostcsfrgsp

website door: wemagine