Omgaan met Rouw en Verlies

24 oktober 20:00 - 28 november 22:00

SKLO Kraneweg 33

Het omgaan met rouw en verdriet omdat je iemand uit je naaste omgeving hebt verloren, valt vaak niet mee. Vanaf 24 oktober 2019 kun je bij het GSp deelnemen aan een gespreksgroep om in contact te komen met lotgenoten, met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen te delen. Er komen thema’s  aan bod zoals: Wie was de overledene voor jou, hoe heb je afscheid genomen? Waar loop je tegenaan, wat is er veranderd in jouw leven? Wie ben je nu ? Hoe kun je verder de komende tijd?

De gespreksgroep komt zes avonden bij elkaar. Begeleiding door Matty Metzlar, levensbeschouwelijk werker bij het GSp, deskundig in rouw- en verliesbegeleiding. De groep is bedoeld voor alle studenten, ongeacht je levensbeschouwelijke achtergrond. De data waarop we bijeenkomen, zijn op donderdag  24 en 31 oktober en 7, 14, 21, 28 november 2019, steeds om 20.00 uur ’s avonds. Je vindt het GSp in het SKLO-pand aan de Kraneweg 33.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met: Matty Metzlar, mattymetzlar@gmail.com, tel.  06-50296119. Aanmelden kan via info@gspweb.nl.

betrokken organisaties

IchthuscsfrnsggsvhostgspveritasOCSG

website door: wemagine