Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit personen die betrokken zijn bij de Rijksuniversiteit Groningen of Hanzehogeschool Groningen. Zij is eindverantwoordelijk en heeft een adviserende functie naar studenten toe. Dit orgaan bestaat uit:

Klik op ons en kom meer van ons te weten.

Richard VosBerend RoordaCoen Oosterhuis

V.l.n.r.: Richard Vos (Voorzitter)Berend Roorda (vice-voorzitter & personeelszaken)Coen Oosterhuis (Penningmeester)

Overige leden:

 

Richard Vos (raad van toezicht - voorzitter)
Mijn naam is Richard Vos. Geboren en getogen in Bunnik. Ik heb Psychologische Functieleer aan de RUG gestudeerd. Getrouwd met Haike. In Groningen blijven ‘hangen’. Vier kinderen gekregen. Ik ben werkzaam als hogeschooldocent bij de opleiding Industrieel Product Ontwerpen, Instituut voor Engineering, Hanzehogeschool Groningen.

In mijn studietijd was ik lid van de BTG, een plek waar (mijn) existentiële vragen vaak aan bod kwamen.  Voor mij was dit een bijzonder vormende periode, waarin ik ook veel geleerd heb over de relatie geloof/religie en wetenschap. Zomers was ik in die tijd regelmatig als mitarbeiter te gast bij de Communität Casteller Ring (CCR) in Beieren, een vrouwengemeenschap die – bijzonder – binnen de Ev.Luth.Kerk leven volgens de regel van de H. Benedictus. Van de zusters leerde ik dat bidden en werken goed hand-in-hand gaan. Sinds 2011 ben ik lid van de EO-ledenraad, een plek waar het onderlinge, goede gesprek tussen de verschillende identiteiten gevoerd wordt. Ook hier leerde het belang van contact maken, de ander zien en de wil om elkaar te begrijpen en waar mogelijk te vinden.

Bij de SKLO komen voor mij veel paden bij elkaar. De SKLO is een unieke organisatie met een prachtige visie en dito doel die we in samenwerking met de deelnemers en kennisinstellingen RUG en Hanzehogeschool verwezenlijken voor de Groningse studenten. Een waardevol initiatief van de SKLO, het All Ears project (allearsgroningen.nl) waarin studenten een luisterend oor geboden wordt – blijkt van belang als gevolg van toenemende eenzaamheid en/of existentiële vragen waar studenten mee te maken hebben.

Als voorzitter van de RvT draag ik graag bij om de positie van de SKLO te versterken, zodat alle studenten in Groningen niet alleen voor sport en cultuur terecht kunnen bij een studentenvoorziening, maar ook voor levensbeschouwing.

 

Berend Roorda (vice-voorzitter & personeelszaken)

Mijn naam is Berend Roorda. Ik ben getrouwd met Lotte, een fantastische vrouw. Samen hebben wij in januari 2020 een zoon gekregen: Boris, een heerlijk kereltje.

Tijdens mijn studie rechten, die ik combineerde met een mooie judocarrière, was ik lid van de studentenvereniging Navigators. Het was goed om daar met elkaar na te denken over de zin van het leven. Ik ben dankbaar voor de waardevolle vriendschappen die ik eraan heb overgehouden.

In 2012 ben ik als promovendus aan het werk gegaan aan de rechtenfaculteit van de RUG, waar ik inmiddels als universitair docent onderzoek doe naar onder meer het recht om te demonstreren (een actueel en interessant onderwerp!) en onderwijs verzorg. Als coördinator van een groot eerstejaars rechtenvak benader ik studenten persoonlijk als ze niet goed meekomen met de studie. Ik ben geschrokken van de vele studenten die me in reactie hierop vertellen over de persoonlijke problemen waarmee zij worstelen.

Ik zie om me heen en heb ook zelf ervaren dat het samen nadenken over de zin van het leven en het hebben van oog en oor voor elkaar van grote betekenis kan zijn als je met persoonlijke problemen worstelt. Ik vind het dan ook prachtig dat er een studentenorganisatie als de SKLO bestaat, die zich hier hard voor maakt. Als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en als projectvoorzitter van de studentenvoorziening All Ears draag ik binnen de SKLO hieraan graag mijn steen bij.

 

Coen Oosterhuis (Raad van Toezicht - penningmeester)
Mijn naam is Coen Oosterhuis, woonachtig in Groningen en sinds 2015 lid van één van onze deelnemende organisaties; Yir’at ‘Adonay – C.S.F.R. Groningen. Op het moment ben ik bezig met het afronden van mijn master Controlling aan de RUG. Daarnaast ben ik nog werkzaam in een supermarkt en ben ik verantwoordelijk voor de administratie van een aantal jonge ondernemers. 

Sinds 2018 ben ik betrokken bij de SKLO. Dat jaar ben ik begonnen als penningmeester van het Bestuur, het jaar daarop heb ik opnieuw de functie van penningmeester mogen vervullen. Via die weg heb ik SKLO als een jonge, energieke en interessante organisatie leren kennen. ‘Voor studenten, door studenten’ en het doel om levensbeschouwing onder de aandacht te brengen zijn voor mij de twee belangrijkste aspecten van de SKLO. Hier draag ik dan ook graag aan bij door mijn weg binnen de SKLO te vervolgen als lid van de Raad van Toezicht. Als lid van de Raad van Toezicht is het mijn taak om waar nodig het Bestuur te ondersteunen en te coachen en daarnaast houd ik mij, samen met de penningmeester en administratie, bezig met de financiën van de stichting.

 

Mirjam Nederveen (Raad van Toezicht - Lid)
Ik ben Mirjam Nederveen en betrokken bij de SKLO vanuit mijn functie als studieadviseur bij de RUG. Als student ben ik lid geweest van GSV en ben ik daarna actief geworden bij het GSp. Met een bachelor theologie en een master geestelijke verzorging op zak, heb ik oog voor de levensbeschouwelijke kant in gesprekken. Studenten bevinden zich in een boeiende, interessante en uitdagende levensfase. Ik vind het mooi dat ik met hun mag meelopen, meedenken en meevragen.

Ook bij de SKLO zijn we nooit uitgevraagd. Als lid van de Raad van Toezicht kijk ik mee met het SKLO bestuur en bevraag ik ze graag op het wat, hoe en waartoe van hun ideeën. Mijn droom voor de SKLO is dat het een studentenvoorziening zal worden op het gebied van levensbeschouwing voor alle studenten in de stad.

 

Renze van Weringh (Raad van Toezicht - Studenten-lid)
Ik ben Renze van Weringh, masterstudent aan de economische faculteit van de RUG. Daarnaast ben ik lid van Navigators Studentenvereniging Groningen, waar ik voor coronatijd veel van mijn vrije tijd doorbracht. Als student zie ik in mijn omgeving en ervaar ik zelf ook, dat het best lastig is om een duidelijke levensbeschouwelijke visie te vormen. Wat in mijn ogen ook logisch is, omdat de studententijd juist de tijd is om je wereldbeeld te vormen. 
Ik zie de SKLO als een belangrijke organisatie op dit gebied. Aan de ene kant bieden ze evenementen die aan het denken zetten, zoals de Nacht van de Levensbeschouwing. Aan de andere kant wordt onder het project All Ears hulp geboden aan studenten die, om wat voor reden dan ook, een beetje vast zijn gelopen. Juist in deze onzekere tijd is het van belang dat studenten een goede levensbeschouwelijke basis hebben, via SKLO draag ik hier graag mijn steentje aan bij. 

 

Kristian Buitink (student-lid)

betrokken organisaties

nsggsphostIchthusSint AugustinusveritasgsvOCSGcsfr

website door: wemagine