Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit personen die betrokken zijn bij de Rijksuniversiteit Groningen of Hanzehogeschool Groningen. Zij is eindverantwoordelijk en heeft een adviserende functie naar studenten toe. Dit orgaan bestaat uit:

 

Berend Roorda (voorzitter)

Mijn naam is Berend Roorda. Ik ben getrouwd met Lotte, een fantastische vrouw. Samen hebben wij in januari 2020 een zoon gekregen: Boris, een heerlijk kereltje.

Tijdens mijn studie rechten, die ik combineerde met een mooie judocarrière, was ik lid van de studentenvereniging Navigators. Het was goed om daar met elkaar na te denken over de zin van het leven. Ik ben dankbaar voor de waardevolle vriendschappen die ik eraan heb overgehouden.

In 2012 ben ik als promovendus aan het werk gegaan aan de rechtenfaculteit van de RUG, waar ik inmiddels als universitair docent onderzoek doe naar onder meer het recht om te demonstreren (een actueel en interessant onderwerp!) en onderwijs verzorg. Als coördinator van een groot eerstejaars rechtenvak benader ik studenten persoonlijk als ze niet goed meekomen met de studie. Ik ben geschrokken van de vele studenten die me in reactie hierop vertellen over de persoonlijke problemen waarmee zij worstelen.

Ik zie om me heen en heb ook zelf ervaren dat het samen nadenken over de zin van het leven en het hebben van oog en oor voor elkaar van grote betekenis kan zijn als je met persoonlijke problemen worstelt. Ik vind het dan ook prachtig dat er een studentenorganisatie als de SKLO bestaat, die zich hier hard voor maakt. Als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en als projectvoorzitter van de studentenvoorziening All Ears draag ik binnen de SKLO hieraan graag mijn steen bij.

Coen Oosterhuis (penningmeester)


Mijn naam is Coen Oosterhuis, woonachtig in Groningen en sinds 2015 lid van één van onze deelnemende organisaties; Yir’at ‘Adonay – C.S.F.R. Groningen. Op het moment ben ik bezig met het afronden van mijn master Controlling aan de RUG. Daarnaast ben ik nog werkzaam in een supermarkt en ben ik verantwoordelijk voor de administratie van een aantal jonge ondernemers. 

Sinds 2018 ben ik betrokken bij de SKLO. Dat jaar ben ik begonnen als penningmeester van het Bestuur, het jaar daarop heb ik opnieuw de functie van penningmeester mogen vervullen. Via die weg heb ik SKLO als een jonge, energieke en interessante organisatie leren kennen. ‘Voor studenten, door studenten’ en het doel om levensbeschouwing onder de aandacht te brengen zijn voor mij de twee belangrijkste aspecten van de SKLO. Hier draag ik dan ook graag aan bij door mijn weg binnen de SKLO te vervolgen als lid van de Raad van Toezicht. Als lid van de Raad van Toezicht is het mijn taak om waar nodig het Bestuur te ondersteunen en te coachen en daarnaast houd ik mij, samen met de penningmeester en administratie, bezig met de financiën van de stichting.

Thereza Langerler (lid)

Ik ben Thereza Langeler. Geboren en getogen in Groningen, waar ik sinds 2019 werk als stadsverslaggever bij Dagblad van het Noorden.

Tijdens mijn studie Kunsten, Cultuur en Media en Journalistiek aan de RUG was ik lid van de GSV, één van de studentenverenigingen die bij de SKLO aangesloten zijn. Ik heb daar niet alleen veel gezelligheid en nieuwe vriendschappen gevonden, maar ook veel geleerd en gepraat over geloofs- en levensvragen.

Een plek waar dat kan is heel waardevol, juist in je studententijd, waarin veel van je gevraagd wordt en op je afkomt. Daarom vind ik het mooi dat Groningen een organisatie als de SKLO heeft, die  studenten op allerlei manieren ondersteunt en faciliteert op het gebied van levensbeschouwing. Ook het luisterend oor voor jongeren die in de knoop zitten, is ontzettend belangrijk. Ik hoop dat de SKLO in de toekomst nog veel meer Groningse studenten weet te bereiken, en help daar in de Raad van Toezicht graag aan mee.

Kristian Buitink (lid)

Ik ben Kristian Buitink, masterstudent Classics and Ancient Civilizations aan de Rijksuniversiteit Groningen en parttime werkzaam als verhuurcoördinator bij de Stichting Martinikerk Groningen. Begin 2018 leerde ik de SKLO kennen nadat ik mij aansluit bij de commissie die de jaarlijkse Nacht van de Levensbeschouwing organiseert. In het collegejaar daarna, 2018-2019, mocht ik voorzitter van het Dagelijks Bestuur zijn en sindsdien ben ik blijven hangen bij de SKLO. Verder ben ik zeven jaar lid geweest van de christelijke studentenvereniging C.S.F.R. Groningen – Yir’ at ‘Adonay. Tijdens mijn lidmaatschap heb ik veel geleerd over geloof en levensbeschouwing. Over hoe belangrijk het is voor vooral studenten om hiermee bezig te zijn. Om je bestaan te overdenken, de zin van het leven te doorgronden en je kijk op de wereld om je heen te vormen.

De SKLO, als koepel, zet zich in om het aanspreekpunt van studerend Groningen te zijn op het gebied van vragen over levensbeschouwing en de zin van het leven. Vooral in de huidige corona-tijd heb ik ervaren hoe belangrijk dit is. Toen de wereld in lockdown ging, werden de colleges online georganiseerd en was het leven voor veel studenten beperkt tot de vier muren van hun kamer. Je studententijd is de periode waarin je jezelf het meest ontwikkeld. Je verlegt je grenzen, je maakt nieuwe vrienden, je leert en leeft je uit. Maar ook beantwoord je voor jezelf vragen als ‘wat betekent het leven, wat is het waard en hoe vul ik het in? Waar geloof ik in en waarin niet? Juist in deze vragen willen wij als SKLO een aanspreekpunt zijn. Om je te prikkelen en uit te dagen, maar ook om je te ondersteunen als je vastloopt. Bijvoorbeeld met het project All Ears, waar studenten hun verhaal kwijt kunnen bij een luisterend oor.

Als lid van de Raad van Toezicht zet ik mij in om de bekendheid van de SKLO in Groningen te vergroten. Doormiddel van het ondersteunen van het Dagelijks bestuur, het bijdragen aan evenementen als de Nacht van de Levensbeschouwing en door het uitstippelen van een toekomstvisie. Alles met het oog op de stip op de horizon: het uitgroeien tot een gewaardeerde studentenvoorziening voor Levensbeschouwing en zingeving voor studerend Groningen.

Joël Gritter (lid)

Mijn naam is Joël Gritter en sinds 2020 ben ik woonachtig in Groningen, waar ik de studies Psychologie en Rechten combineer aan de RUG. Aan het begin van mijn studietijd heb ik mij aangesloten bij de GSV. Naast de vele vriendschappen die zijn ontstaan en de gave activiteiten die worden georganiseerd, is de GSV voor mij ook een belangrijke plek gebleken om me te ontwikkelen op geloofs- en levensbeschouwelijk gebied. 

De SKLO, waar de GSV onderdeel van uitmaakt, heeft een vergelijkbare visie, door onder meer te streven naar een klimaat onder studenten waarin ruimte en respect is voor het bespreken van levensvragen. Als overkoepelende organisatie neemt de SKLO een leidende rol aan in het realiseren van dit klimaat. Ook op andere manieren staat de SKLO voor studenten klaar, zo staan er wekelijks medewerkers van All Ears klaar voor studenten die behoefte hebben aan een luisterend oor. Een initiatief dat tot stand is gekomen onder auspiciën van de SKLO. 

Als lid van de Raad van Toezicht draag ik bij aan het realiseren van de doelen van de SKLO. Als student sta ik zelf nog midden in het studentenleven, waardoor ik goed op de hoogte blijf van de onderwerpen die spelen onder studenten. Ook is dit een mooie uitgangspositie om uit te zoeken waar studenten behoefte aan hebben op levensbeschouwelijk gebied. Samen met de andere raadsleden draag ik mijn steen bij door het bestuur te voorzien van advies, mee te denken over activiteiten en door het creëren van een toekomstvisie, opdat de SKLO een betekenisvolle rol kan blijven vervullen in het leven van studenten in Groningen.

betrokken organisaties

nsgSint AugustinusgsvhostgspveritasOCSGcsfrIchthus

sponsors

b&chanze hogeschoolrug

website door: wemagine