Subsidieaanvraag

Voor het aanvragen van subsidie gebruik je het formulier 'Aanvraag Activiteitensubsidie'. De deadline voor het aanvragen van een activiteitensubsidie voor volgend kalenderjaar ligt op 1 november van dit jaar.

Wanneer je als organisatie eerder dit kalenderjaar subsidie hebt ontvangen, dien je uiterlijk 1 november 2018 van het jaar een verantwoording aan te leveren van de besteding van de subsidie. Daar gebruik je het formulier 'Verantwoording Activiteitensubsidie' voor. Maak bij het opstellen van de verantwoording gebruik van het formulier 'Toelichting activiteiten'.

 

betrokken organisaties

gspcsfrgsvnsgveritashostOCSGIchthus

website door: wemagine