Vacatures

Openstaande vacatures:

De SKLO is de koepelorganisatie van de levensbeschouwelijke studentenorganisaties en -verenigingen in Groningen en houdt zich bezig met de coördinatie en bevordering van samenwerking tussen deze organisaties. De SKLO is in 2012 opgericht en dient als de brug en het aanspreekpunt voor studenten, organisaties, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. De SKLO bestaat uit een Dagelijks Bestuur, een Uitvoerend Bestuur en een Algemeen Bestuur.

Vacatures Dagelijks Bestuur 2019-2020
De Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties zoekt een nieuw studentbestuur. SKLO wil studenten laten nadenken over de betekenis, zin en waarde van het leven. Dit doen we onder andere door evenementen zoals de Nacht van de Levensbeschouwing te organiseren en samen te werken met studentenverenigingen. Het is een parttime bestuur waarbij je een schakel bent tussen verschillende partijen zoals de Universiteitsraad, Hanze, CUOS en de aangesloten verenigingen. Hierdoor bouw je niet alleen een netwerk op in de bestuurlijke wereld van Groningen, maar leer je ook verschillende studentenpartijen en –verenigingen beter kennen. 
 

De sollicitaties zijn open voor de volgende functies:

Voorzitter 
De voorzitter geeft leiding aan het Dagelijks bestuur en zit de vergaderingen van het Uitvoerend bestuur (de koepel) voor. Daarnaast onderhoud je als voorzitter het contact met externe partijen, zoals het CUOS, partijen in de Universiteitsraad, de studentassessor van de Rijksuniversiteit en KEI. Eens in de twee maanden neem je deel aan het door het CUOS georganiseerde TOP-overleg waarbij actuele thema's en dossiers aangaande studerend- en besturend Groningen worden besproken.

Secretaris
De werkzaamheden van de secretaris bestaan uit het beheren van de website en het archief en het onderhouden van de contacten met de aangesloten (koepel)verenigingen onderhouden. Daarbij notuleer je de vergaderingen van het Dagelijks en het Uitvoerend bestuur en verzorg je de communicatie van de SKLO naar buiten toe.

Penningmeester en Projecten
De penningmeester is verantwoordelijk voor activiteiten zoals de wellbeing week en het aansturen van de commissies zoals de Nacht van de Levensbeschouwing. De penningmeester draagt ook verantwoordelijkheid voor de financiële kant van deze evenementen en projecten en werkt mee aan de financiën van de stichting.

 

 

Je motivatiebrief en CV kun je sturen naar: voorzitter@sklo.nl. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met het secretariaat: info@sklo.nl

 

Vacatures Pandcommissie & Tappers

Taakbeschrijving:

Pandcommissie

De Pandcommissie van de SKLO bestaat uit drie leden. Zij draagt algemene verantwoordelijkheid over het pand van de SKLO aan de Kraneweg 33 en over de bar. Tevens is de Pandcommissie verantwoordelijk voor de administratie en de financiële kant van de bar en besluit zij in overleg met het Algemeen bestuur van de SKLO over veranderingen aan het pand. Daarnaast draagt de Pandcommissie in samenwerking met de tappers het gastheerschap in het pand en draagt zij zorg voor vergunningen, BHV/IVA. De pandcommissie valt onder verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur van de SKLO.

Tapteams

Een praktische verlenging van de pandcommissie voor individuele avonden. Tappen, openen en sluiten, alles wat nodig is om één avond te draaien.

Functies en Taken:

Voorzitter Pandcommissie

 •    Eindverantwoordelijk
 •    Voorzitten vergaderingen
 •    Communicatie met SKLO
 •    Aansturing pand en bar

Penningmeester

 •    Financiën pand en inventaris
 •    Inkoop pand en keuken (alles wat niet met bar te maken heeft) (i.s.m. secretariaat)
 •    Verhuur pand (i.s.m. secretariaat)

Barmeester

 •  Financiën bar
 •  Inkoop bar
 •  Aansturing tappers/voorzitten tappersoverleg

Tappers

 • Tappen bij activiteiten
 • Open en sluiten van het pand en bar

Eigenschappen

Wij zoeken gedreven studenten die ook interesse hebben in levensbeschouwing. Enige commissie- of bestuurservaring is wenselijk, maar ook zonder dat nemen wij graag de sollicitatie in ontvangst. Het is belangrijk dat je in staat bent samen te werken met anderen. Voor de penningmeester is het tevens van belang dat je enige ervaring of feeling hebt met financiën.

Je motivatiebrief en CV kun je voor 3 juli 2019 sturen naar: info@sklo.nl. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met het secretariaat (info@sklo.nl of 050-3129926)

betrokken organisaties

csfrnsggspIchthusveritasOCSGgsvhost

website door: wemagine